Log indKøb adgang nu

Psykisk arbejdsmiljø

Mindcamp giver dig svar på, hvad et psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan man skaber et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og derved får bedre resultater. Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Det psykiske arbejdemiljø handler om,...
3. oktober 2022
3 minutters læsetid
Psykisk arbejdsmiljø
Indholdsfortegnelse

Mindcamp giver dig svar på, hvad et psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan man skaber et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen og derved får bedre resultater.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Det psykiske arbejdemiljø handler om, hvordan medarbejderne har det, når de møder ind på arbejdspladsen. Det handler altså om, hvordan arbejdspladsens psykologiske og sociale forhold påvirker den enkeltes psykiske trivsel. Det kan for eksempel omhandle forholdet til ens kollegaer, til chefen eller kunder. Men det omhandler også hvad arbejdet indebærer. For eksempel vil nogle jobs indebære store følelsesmæssige krav, som påvirker den enkeltes psykiske arbejdsmiljø. Samlet set påvirker det psykiske arbejdsmiljø, i hvor høj grad den enkelte medarbejder føler sig tryg, værdsat og kan overskue sin arbejdsmængde. Et godt psykisk arbejdsmiljø vil naturligt give overskud og trivsel blandt medarbejderne. Derfor ses det som regel også i mindre sygefravær, men også i form af færre udskiftninger af personalet. Ganske enkelt fordi det føles let og overskueligt at møde på arbejde.

Hvad kendetegner et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø sikrer bedre kollegialt samarbejde, generel trivsel og større modstandsdygtighed til at håndtere udfordrende perioder eller store forandringer. Det vil afspejle sig i kvalitet af det udførte arbejde og i generel effektivitet. Det skyldes at engagementet naturligt stiger, når man føler sig set og imødekommet. Her er det afgørende at udvikle en god ledelse af arbejdspladsen og støttende kollegaer, der kan stå sammen om at løse udfordringer. Denne kombination vil sikre et psykisk arbejdsmiljø, hvor der skabes en psykologisk tryghed til at turde fejle og lære. Psykologisk tryghed opstår, når man ikke skal frygte for at blive udstillet eller straffet for at blotte sig eller fejle. Det gør, at medarbejderne trives mere, fordi de kan sænke skuldrene. Men det gør også, at den enkelte medarbejder tør mere i forskellige arbejdssituationer, og derfor skaber mere værdi for jeres organisation. Et godt psykisk arbejdsmiljø kan altså indebære mange elementer, men den vigtigste markør er, om medarbejderne føler sig trygge. Hvis de gør det, er I kommet langt med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Hvordan skaber vi et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø er både ledelsens og medarbejdernes ansvar. Ledelsen er selvfølgelig dem, der sætter de overordnede rammer for arbejdet – Opgaverne, arbejdstiderne, strukturen for organisationen, ressourcefordelingen og ledelsen af de enkelte medarbejdere. Men som medarbejder har man også et ansvar. For eksempel hvilken attitude man møder sine kollegaer og leder med. Det er derfor en samlet arbejdsplads, der skal sikre og arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Når det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres er det vigtigt, at udarbejde en plan for hvordan I vil gøre det. Men når I har med mennesker at gøre, er det også væsentligt at kommunikere godt omkring denne plan. Det at I kommunikerer åbent om, hvad I gør, vil skabe mere ro blandt medarbejderne, og det er første forudsætning for at genskabe en psykologisk tryghed. Det er starten på at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Skab et godt psykisk arbejdsmiljø med hjælp fra Mindcamp

Et godt psykisk arbejdsmiljø indebærer, at medarbejderne trives mentalt. Men også at ledelsen er klædt på til at udvikle en tryg og trivende kultur i virksomheden. I Mindcamp udvikler vi medarbejdernes mentale trivsel gennem HjerneRO tilgangen, der fjerner unødige bekymringer om ting udenfor vores kontrol. Men vi har respekt for at det psykiske arbejdsmiljø udspringer af et fælles ansvar mellem ledelsen og medarbejderne. Derfor understøtter vi medarbejdernes udvikling af HjerneRO med ledernes forståelse for, hvordan med underbygger det med en HjerneROLIG kultur og ledelsestilgang. Det er denne kombination, der kan sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø.