Log indKøb adgang nu

Privalivspolitik for Mindcamp

1. Indledning
Behandling af personoplysninger om brugere, kunder og samarbejdspartnere.

Denne politik er en del af Mindcamps samlede dokumentation for, at virksomheden overholder den gældende persondatalovgivning. Politikken er udarbejdet for selskabet Mindcamp ApS.

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og Mindcamp behandler alene personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Derudover er Mindcamp opmærksom på, at virksomheden alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Mindcamps behandling af personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Mindcamp gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en kunde eller samarbejdspartner ønsker slettet, og som Mindcamp ikke længere har noget grundlag for at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Mindcamp som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os.

1.1 Dataansvarlig
Mindcamp betragtes som dataansvarlige for de indsamlede personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Nedenfor finder du alle relevante kontaktoplysninger for selskabet:

Navn: Mindcamp ApS
Adresse: Sletten 1, 9270 Klarup
CVR nr.: 40976159
E-mail: peter@mindcamp.dk

Klarnas fortrolighedsmeddelelse

Det betyder meget for os, at du føler dig tryg og sikker, når du betaler med Klarna eller bruger nogen af vores andre tjenester. Derfor oplyser vi alt om, hvordan vi bruger dine personoplysninger i denne fortrolighedsmeddelelse.

1. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

Klarna Bank AB (publ), der er registreret i det svenske selskabsregister under selskabsnummer 556737-0431 og har hjemsted på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm ("Klarna", "vi", "vores" eller "os"), er dataansvarlig i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning ("GDPR"). Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, beder vi dig kontakte vores databeskyttelsesteam på databeskyttelse@klarna.dk.

2. Dine qdatabeskyttelsesrettigheder som registreret person

I henhold til GDPR har du flere forskellige rettigheder, hvad angår kontrol over dine personoplysninger. Modtag oplysninger direkte fra os om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil vide mere, eller ønsker at kontakte os for at udøve dine rettigheder, er det nemmest at sende os en e-mail på databeskyttelse@klarna.dk. Hvis du ønsker at modtage oplysninger om de data, Klarna opbevarer om dig, via såkaldt adgang til egne data eller at få slettet nogle personoplysninger, kan du sende os en anmodning ved at udfylde denne formular, der kan findes på vores hjemmeside. Hvis du har andre spørgsmål, skal du bruge kontaktoplysningerne under punkt 12.

Dine rettigheder

 • Ret til at få slettet dine personoplysninger (”ret til at blive glemt”).

I visse tilfælde er du berettiget til at anmode os om at slette dine personoplysninger. Du kan for eksempel anmode os om at slette personoplysninger, som (i) ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev indsamlet til, eller (ii) som vi behandler baseret på dit samtykke, hvis du trækker et sådant samtykke tilbage. Der er situationer, hvor Klarna ikke kan slette dine data, for eksempel hvis det fortsat er nødvendigt at behandle disse data til det formål, dataene blev indsamlet. Klarnas interesse i at behandle dataene tilsidesætter din interesse i at få dem slettet, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dem. Du kan læse mere om vores juridiske forpligtelser til at opbevare data under afsnit 4 og 9 i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. De love, der henvises til i vores erklæring om beskyttelse af personoplysninger, forhindrer os i at slette visse data med det samme. Du er også berettiget til at modsætte dig brug af dine personoplysninger til visse formål, fx direkte markedsføring, som du kan læse mere om i denne liste over dine rettigheder.

 • Ret til at blive informeret. Du har ret til at blive informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det gør vi via denne fortrolighedsmeddelelse, via de tjenestespecifikke ofte stillede spørgsmål og ved at besvare dine spørgsmål.

 • Ret til at få adgang til dine personoplysninger.

(”Ret til adgang til egne data”)

Du er berettiget til at vide, om Klarna behandler personoplysninger om dig og modtage en kopi (”dataudtræk”) af sådanne oplysninger, såkaldt adgang til egne data. Via dataudtrækket vil du modtage oplysninger om, hvilke personoplysninger Klarna opbevarer om dig, herunder hvordan vi behandler dem.

 • Ret til adgang og anmodning om overførsel af dine personoplysninger til en anden modtager (”dataportabilitet”).

 • Denne rettighed betyder, at du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, Klarna har om dig med henblik på opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på dit samtykke i et maskinlæsbart format. På den måde vil du kunne bruge dine data andetsteds, for eksempel til at overføre dine personoplysninger til en anden dataansvarlig/modtager.

 • Ret til berigtigelse.

Du er berettiget til at anmode om, at vi korrigerer unøjagtige oplysninger eller udfylder oplysninger om dig, som du anser for at være unøjagtige eller ufuldstændige.

 • Ret til at begrænse behandlingen.

Hvis du mener, at dataene er unøjagtige, at vores behandling er ulovlig, eller at vi ikke behøver oplysningerne til et givent formål, kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen af sådanne personoplysninger. Du kan også anmode om, at vi ikke behandler dine personoplysninger, mens vi vurderer din anmodning. Du har også mulighed for at anmode om, at vi stopper behandlingen af dine personoplysninger, mens vi behandler din anmodning. Hvis du gør indsigelse mod vores behandling i henhold til din ret, som er direkte beskrevet nedenfor, kan du også anmode om, at vi begrænser behandlingen af sådanne personoplysninger, mens vi foretager vores vurdering. 

 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod vores behandling.

Du har retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som bygger på vores legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR), med henvisning til dine personlige forhold. Desuden kan du altid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsmæssige formål. Når du lader os vide, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring fra os, afbryder vi markedsføringen til dig, og ophører med at sende dig den.

 • Ret til at gøre indsigelse mod en automatiseret afgørelse, der i væsentlig grad påvirker dig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en automatisk afgørelse, som Klarna har truffet, hvis denne afgørelse får retsvirkninger eller u påvirker dig væsentligt på lignende vis. Se mere om, hvordan Klarna gør brug af automatiserede afgørelser i afsnit 6.

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage.

Som beskrevet i afsnit 5 nedenfor, i de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger, som bygger på dit samtykke eller eksplicitte samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde et sådant samtykke. Når du tilbagekalder dit samtykke, ophører vi med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

 • Ret til at indgive en klage.

Hvis du har en klage over Klarnas behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Integritetsskyddsmyndigheten, som er den svenske tilsynsmyndighed, der håndterer Klarnas behandling af personoplysninger. Du kontakter Integritetsskyddsmyndigheten på dette link.

Indstillinger i Klarnas mobile app: I Klarnas mobile app, giver Klarna dig mulighed til at skræddersy dine præferencer for visse tjenester, som fx aktuelle meddelelser eller autofyldning af dine oplysninger ifm. dine køb. Vi vil altid respektere dine valg.

3. Hvilken slags personoplysninger indsamler vi?

Her beskriver vi de typer af personoplysninger, som vi indsamler eller opretter. I afsnit 4, beskriver vi, til hvilke formål vi bruger disse typer personlysninger.

 • Kontakt- og identifikationsdata - Navn, fødselsdato, CPR-nummer, titel, erhverv, køn, fakturerings- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nationalitet, alder, indtægtsdata etc.

 • Oplysninger om varer/tjenester - Oplysninger om de varer/tjenester, du har købt eller bestilt, som fx varens type eller pakkens sporingsnummer. 

 • Oplysninger om din økonomiske situation - Oplysninger, der fx omfatter din indkomst, eventuelle lån eller kreditter, negative betalingshistorik og tidligere kreditgodkendelser.

 • Betalingsinformation - Kredit- og betalingskortoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVV-kode), bankkontoens nummer, bankens navn.

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester - De tjenester og de forskellige funktioner, som findes i disse tjenester, du har brugt, og hvordan du har brugt dem. Det omfatter oplysninger om udeståender og historisk gæld, din tilbagebetalingshistorik og dine personlige præferencer.

 • Tekniske oplysninger, som genereres via din brug af Klarnas tjenester - Tekniske data, som fx svartid på hjemmesider, downloadfejl samt dato og klokkeslæt, når du bruger tjenesten.

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice - Optagede eller registrerede telefonopkald, chatsamtaler og e-mailkorrespondance.

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger - Oplysninger om, hvordan du interagerer med butikkerne, som fx om du har modtaget varer, og hvilke typer af butikker, du handler i.

 • Enhedsoplysninger - IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform, skærmopløsning og lignende oplysninger om din enheds indstillinger.

 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister - Sanktionslister og lister over personer, der udgør politisk eksponerede personer (‘PEP’) omfatter oplysninger, som fx navn, fødselsdato, fødested, erhverv eller stilling og årsagen til, at personen står på listen.

 • Følsomme personoplysninger - Følsomme personoplysninger er oplysninger, der afslører en given religiøs overbevisning, politiske eller filosofiske synspunkter, medlemskab af fagforening(er) eller udgør information om sundhed, sexliv eller seksuel orientering og biometriske data.

 • Tjenestespecifikke personoplysninger - Inden for rammerne af vores tjenester, via Klarnas mobile app og browserudvidelse, Klarnas opsparings- og betalingskonti, Auto-import, Personal Finance og til begivenhedsregistreringer, bruger vi yderligere personoplysninger, der ikke er omfattet af typerne ovenfor. Du finder oplysningerne om hver enkelt tjeneste her:

  • Klarnas mobile app og browserudvidelse: Alt det indhold, du uploader (som fx fotos eller kvitteringer), placeringsoplysninger, geolokaliseringsoplysninger og hjemmesider, du besøger i applikationens browser eller med udvidelsen installeret;

  • Klarnas opsparings- og betalingskonti: Oplysninger om dine transaktioner og indskud samt oplysninger om, hvor dine penge kommer fra, eller bliver brugt til. Klarna behandler også oplysninger om tredjeparter (som fx betalingsmodtagere eller betalere) for denne tjeneste;

  • Auto-import: Oplysninger fra den tilknyttede e-mailkonto, der omfatter de gennemførte køb, produkt-, pris- og mængdeoplysninger, pakkers sporingsnumre og oplysninger om butikker, som vi sender til Klarnas mobile app;

  • Personlig økonomi: Oplysninger fra dine andre bankkonti og andre typer af konti (som fx kortkonti), som du vælger at tilknytte tjenesten, samt oplysninger, som fx kontonummer, bank, historiske transaktioner fra dine tilknyttede konti, saldi og aktiver; og

  • Tilmelding til begivenheden på sociale medier: Oplysninger om din profil, som stammer fra din sociale mediekonto og forretningsoplysninger, som fx din arbejdsgivers navn, adresse og virksomhedens type.

De detaljerede oplysninger om relevante personoplysninger for hver enkelt tjeneste står i vilkår og betingelser her.

4. Hvilke personoplysninger anvendes til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag?

I nedenstående tabeller kan du læse om:

 1. Hvad vi bruger dine personoplysninger til (formålet)

 2. Hvilke personoplysninger vi bruger til det formål, og om personoplysningerne kommer direkte fra dig eller fra en anden kilde. I de tilfælde hvor vi har modtaget personoplysninger om dig fra en anden kilde, giver vi navnet på kilden i parentes

 3. Hvilke juridiske rettigheder hvi har i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, såsom GDPR, til at behandle data om dig, som henvist til som vores "retsgrundlag" og

 4. Når Klarna ophører med at anvende personoplysningerne til hvert formål.

4.1 Formål, som dine personoplysninger altid bruges til, uanset hvilken tjeneste, du bruger.

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag for behandling, jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (jf. afsnit 9 om, hvornår Klarna sletter data).

Til at styre vores kundeforhold med dig, i overensstemmelse med vores aftaler, for hver enkelt tjeneste, du bruger. Det omfatter oprettelse og afsendelse af oplysninger til dig i elektronisk format (ikke ifm. markedsføring).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 • Følsomme personoplysninger. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed) 

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR). 

 

Hvis tjenesten behandler oplysninger, som udgør følsomme personoplysninger (fx fra materialer, du vælger at uploade), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR).

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Til at kunne udføre kundetilfredshedsundersøgelser og markedsundersøgelser via e-mail, sms, telefon eller andre kommunikationskanaler.

 

Hvis du ikke ønsker, at vi udfører denne behandling, skal du kontakte os og orientere os om det. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna afgjort, at vi har en legitim interesse i at kunne udføre behandlingen af personoplysningerne, at behandlingen er nødvendig for at opnå det formål, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Til at sikre netværks- og informationssikkerheden i Klarnas tjenester.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna afgjort, at vi har en legitim interesse i at kunne sikre netværks- og informationssikkerheden, at behandlingen er nødvendig for at realisere det formål, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Det er også i din interesse, som kunde, at vi sikrer en god informationssikkerhed.

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen varer, så længe du bruger en tjeneste.

Til at kunne hjælpe dig, som en sårbar kunde (fx hvis du har brug for ekstra support, når du kontakter os, pga. særlige omstændigheder). Det betyder, at vi kan tilbyde dig bedre hjælp og support, når du fx kontakter vores kundeservice.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Følsomme personoplysninger (i form af oplysninger om dit helbred). 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

Baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR).

Når du fortæller os, at du ikke længere er en sårbar kunde eller trækker dit samtykke tilbage. Vi stopper også behandlingen, hvis og når du giver os besked om, at du ikke længere vil være kunde hos Klarna.

Til at kunne udføre risikoanalyser, forhindre svindel og udføre risikostyring.

 

Vi udfører behandlingen for at bekræfte din identitet, og at de oplysninger, du giver os, er korrekte samt for at modgå kriminelle aktiviteter. 

 

Behandlingen består af profilering og automatiseret beslutningstagning. Vi bruger automatiseret beslutningstagning for at kunne afgøre, om du udgør en risiko for svig. Se mere om profilering og automatiserede afgørelser i afsnit 6. 

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer) 

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Følsomme personoplysninger.

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan opfylde og udføre en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR). 

 

Loven forpligter os til at fastslå vores kunders identitet (artikel 6, stk. 1, litra c), i GDPR). (Svensk Lov (2017: 630) om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme)

 

Følsomme personoplysninger behandles på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Behandlingen finder sted, mens du bruger enhver af Klarnas tjenester.

 

Såfremt Klarna finder en risiko ift. måden, du bruger Klarna på, vil vi fortsætte med at bruge dine oplysninger til det formål og løbende opdatere vores risikovurdering, hvis der foreligger risiko for svig. Behandlingen varer så længe, loven forpligter os til at opbevare dine oplysninger. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at anonymisere dine personoplysninger mhp. at forbedre vores tjenester og produkter samt analysere kundeadfærd.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed) 

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna besluttet, at vi har en legitim interesse i at anonymisere dine personoplysninger til produktudviklingsformål og i at analysere kundeadfærden mhp. at forbedre vores service og kundeoplevelser. Vi garanterer, at den særlige behandling, som det medfører er nødvendig for at nå det pågældende formål, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Når vi anonymiserer oplysninger om dig, sikrer vi også, at vi bruger personoplysningerne i et mindre omfang.

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen finder sted i hele den periode, hvor Klarna gemmer oplysningerne i sine systemer, fx for at opfylde den kontrakt, der er udført med dig eller for at overholde gældende lovgivning. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at udføre dataanalyser til produktudvikling og test mhp. at forbedre vores risiko- og kredit-modeller samt til at designe vores tjenester (hvis det er muligt, anonymiserer vi dataene først, hvilket betyder, at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af personoplysningerne).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f)). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at udføre dataanalyser til produktudviklings- og testformål. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Derudover har vores kunder fordel af behandlingen, fordi det hjælper os med at levere fejlfri og bæredygtige tjenester.

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen finder sted i hele den periode, hvor Klarna gemmer oplysningerne i sine systemer, fx for at opfylde den kontrakt, der er udført med dig eller for at overholde gældende lovgivning. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at producere statistik og rapporter til økonomiske analyser eller analyser af betalingstendenser eller betalingsmængder i bestemte regioner eller brancher (når det er muligt, anonymiserer vi dataene først, hvilket betyder, at der ikke sker nogen efterfølgende behandling af personoplysningerne).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at indhente statistiske data og rapporter til det formål. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. 

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen finder sted i hele den periode, hvor Klarna gemmer oplysningerne i sine systemer, fx for at opfylde den kontrakt, der er udført med dig eller for at overholde gældende lovgivning. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at tjekke og bekræfte din identitet.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

Så længe du bruger en af Klarnas tjenester.

Til dele din personoplysninger med de kategorier af modtagere, som står i afsnit 7.1 (leverandører og underleverandører, virksomheder inden for Klarna Group, personer, der har myndighed over dine økonomiske transaktioner, myndigheder og købere af tilgodehavender, virksomheder eller aktiver).

 • Alle typer, som er nævnt i afsnit 3.

Varierer, afhængigt af modtageren (se afsnit 7.1).

Behandlingen finder sted i hele den periode, hvor Klarna skal gemme oplysningerne i sine systemer, fx for at opfylde den kontrakten med dig eller for at overholde gældende lovgivning. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at beslutte, hvilken form for markedsføring, vi leverer til dig. 

 

Hvis du ønsker, at vi skal udføre denne behandling af dine oplysninger, beder vi dig om at kontakte os. Vi ophører så med at bruge dine oplysninger til markedsføring. Kontaktoplysningerne ses i afsnit 12.

Behandlingen kan omfatte profilering. Se mere om profilering i afsnit 6. 

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed) 

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at identificere, hvilken type af markedsføring vi gør levere til dig. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Vi har også taget hensyn til det faktum, at markedsføring er angivet som et eksempel på en legitim interesse i GDPR.

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører, eller hvis du anmoder os om, at du ikke er interesseret i denne behandling.

Hvis du accepterer at modtage oplysninger om vores produkter eller tjenester og om tilbud, der tilbydes i samarbejde med vores partnere.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os, kan du til enhver tid fravælge det.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger (butikken).

Behandlingen er baseret på dit samtykke (GDPR artikel 6, stk.1, litra a).

Når du afmelder dig, eller hvis du meddeler os, at du ikke er interesseret i denne behandling.

Til at levere markedsføringsmaterialer og tilbud til dig, omkring vores andre produkter og tjenester, som minder om dem, du allerede benytter og som er en del af Klarna købsplatformen.

 

Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring fra os, skal du kontakte os og orientere os om det. Vi ophører så med at behandle dine oplysninger til at sende markedsføring. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f)). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at sende dig markedsføringsmæssig kommunikation om vores tjenester og tilbud. Vi sikrer, at den behandling, som det medfører, er nødvendig for at forfølge den interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til det formål. Vi har også taget hensyn til det faktum, at markedsføring er angivet som et eksempel på en legitim interesse i GDPR.

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører, eller hvis du anmoder os om, at du ikke er interesseret i denne behandling.

Til at beskytte Klarna mod juridiske krav og til at beskytte Klarnas juridiske rettigheder.

 • Alle typer, som er nævnt i afsnit 3.

I tilfælde af en tvist, kan Klarna også indsamle andre typer af personoplysninger, der vedrører dig, hvis vi har brug for dem mhp. at udøve vores rettigheder. 

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at kunne beskytte os mod juridiske krav. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen finder sted i hele den periode, hvor Klarna gemmer oplysningerne i sine systemer, fx for at opfylde den kontrakt, der er udført med dig eller for at overholde gældende lovgivning. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

4.2 Formål, som dine personoplysninger bruges til, når du bruger en af Klarnas betalingsmetoder, logger ind i en butik, vha. Klarna, eller vælger at betale med betalingskort eller kreditkort ifm. Klarnas betalingsproces, i en butik.

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se mere om, hvad hver kategori indeholder i afsnit 3.

Retsgrundlag for behandling, jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (Se afsnit 9 for, hvornår Klarna sletter oplysningerne)).

Til at overføre butikkens ret til betalingen af dit køb til Klarna (“factoring”).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer) 

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f)). Ved afvejningen af interesserne, har Klarna bestemt, at vi (og butikken) har en legitim interesse i at købe eller sælge din udestående gæld. Vi garanterer, at behandlingen er nødvendig for at nå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når købet finder sted.

Til at dele dine personoplysninger med de kategorier af modtagere, der er beskrevet i afsnit 7.2 (butikker, betalingstjenesteudbydere og finansielle institutioner, svindelforebyggelsesagenturer og virksomheder, der leverer identitetsoplysninger samt Google).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 • Betalingsinformation. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

Varierer afhængigt af modtageren (se afsnit 7.2).

Det sker primært, når købet finder sted, men også i hele perioden, hvor Klarna har oplysningerne i sine systemer, dvs. indtil oplysningerne slettes. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Når du handler i en butik, der tilbyder Klarna som betalingsmetode eller bruger Klarnas betalingsproces, vurderer vi den rækkefølge, som de forskellige betalingsmetoder præsenteres for dig i, ved butikkens kasse. Behandlingen påvirker ikke hvilke af Klarnas betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig.

 

Hvis du ikke ønsker, at vi udfører denne behandling af dine oplysninger, skal du kontakte os og orientere os om det. Kontaktoplysningerne ses i afsnit 12.

 

Behandlingen omfatter profilering. Se mere om profilering i afsnit 6.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna) 

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

Hvis du har accepteret og bruger Klarnas tjeneste, som kaldes ‘Shopping Service,’ der beskrives nøjere i servicevilkårene, som du finder her, udgøres det juridiske grundlag for behandlingen af udførelsen af kontrakten (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Alternativt, hvis du ikke har indgået aftalen “Shopping Service”, bygger behandlingen i stedet på en interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at undersøge den rækkefølge, som de forskellige betalingsmuligheder præsenteres for dig i, når du vil betale i butikken. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når betalingsmetoderne vises ved kassen.

Til at forhindre, at Klarnas operationer bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, ved at overvåge og gennemgå transaktionerne. Klarna foretager også løbende risikovurderinger og opretter diverse risikomodeller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Behandlingen omfatter profilering og automatiseret beslutningstagning. Se mere om profilering og automatiserede afgørelser i afsnit 6.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester.

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger (din enhed) 

 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister. (Sanktionslister og PEP-lister)

 • Følsomme personoplysninger (information om politisk holdning, religiøs overbevisning og/eller sundhedsinformation, som indeholdes i PEP-listerne).

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Svensk Lov (2017: 630) om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme)

 

Mht. følsomme personoplysninger, udgøres grundlaget af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til offentlighedens interesse (artikel 9, stk. 2, litra g, i GDPR).

Når aftalen mellem dig og Klarna afsluttes. Se mere om vores forpligtelser og ret til at gemme oplysninger i henhold til loven, i afsnit 9.

For at foretage en vurdering mht. forebyggelse af svig, før et køb accepteres.

 

Behandlingen består af profilering og automatiseret beslutningstagning. Vi bruger automatiseret beslutningstagning for at kunne afgøre, om du udgør en risiko for svig. Se mere om profilering og automatiserede afgørelser i afsnit 6.

 

Se også afsnit 7.2.3, der omhandler vores brug af agenturer til forebyggelse af svig, som vi kan dele dine oplysninger med, samt vores retsgrundlag for denne deling.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

   

Ud over ovenstående, får Klarna oplysninger fra agenturer til forebyggelse af svig om, hvorvidt dine oplysninger antyder et forsøg på bedrageri.

Til at indgå og udføre kreditaftalen (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

Når vurderingen mht. svig udføres.

Til at udføre bogføring og regnskab i overensstemmelse med regnskabslovene og gemme dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Den svenske regnskabslov (1999:1078))

I den periode, hvori bogføringen registreres og syv år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne blev registreret. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

For at udføre beregninger i overensstemmelse med reglerne om kapitaldækningsforpligtelser. 

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation. 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Forordning om kapitalgrundlag 575/2013 og Direktiv om kapitaldækning 2013/36)

Syv år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne blev registreret. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

4.3 Formål, som dine personoplysninger bruges til, når du bruger en af Klarnas betalingsmetoder, som involverer udstedelse af kredit, eller når du bruger Klarnas kort eller engangskortet.

Følgende tjenester indebærer udstedelse af kredit til dig: "Betal senere" (faktura), "Betal nu" (til betaling via direkte debitering), "Finansiering" (ratebetaling) samt Klarnas kort og engangskortet (begge tilbydes i Klarnas mobile app).

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (Se afsnit 9 om, hvornår Klarna sletter oplysningerne).

Til at udføre en kreditvurdering

før der gives kredit.

 

Det omfatter profilering og

beslutningen om at godkende eller afvise

kredit udgør en "automatiseret

beslutning". Se mere i afsnit 6

om profilering og

automatiserede afgørelser.

 

Se også afsnit 7.3.1., der omhandler vores brug af kreditoplysningsbureauer, som vi kan dele dine oplysninger med, samt vores retsgrundlag for denne deling.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

Til at indgå og udføre kreditaftalen (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

Når kreditvurderingen udføres.

Til at dele dine personoplysninger med de typer af modtagere, der er beskrevet i afsnit 7.3 (kreditbureauer, inkassofirmaer og andre købere af udestående tilgodehavender samt VISA, gældsopkøbere og udbydere af digitale tegnebøger). 

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

Varierer afhængigt af modtageren (se afsnit 7.3).

Primært når købet finder sted, men også så længe Klarna gemmer oplysningerne i sine systemer, dvs. indtil de slettes. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Til at overføre butikkens ret til betaling for dit køb til en ny ejer.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer) 

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at opkræve og sælge udestående kredit, som en del af vores forretningsaktiviteter. Vi sikrer, at behandlingen er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. 

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Behandlingen kan udføres så længe, gælden ikke er betalt (du får besked, hvis gælden overføres).

Til at udføre inkassotjenester, dvs. at opkræve og sælge forfalden gæld.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ved afvejningen af interesserne, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at opkræve og sælge gæld. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at opnå formålet med behandlingen, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når gælden er betalt.

Til at forhindre, at Klarnas aktiviteter bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, ved at overvåge og gennemgå transaktioner, foretage risikovurderinger og oprette risikomodeller.

 

Behandling omfatter profilering, og en beslutning om, at du indebærer en hvidvaskningsrisiko, udgør en "automatiseret beslutning". Se mere om profilering og automatiserede afgørelser i afsnit 6.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister. (Sanktionslister og PEP-lister)

 • Følsomme personoplysninger (information om politisk holdning, religiøs overbevisning og/eller sundhedsinformation, som indeholdes i PEP-listerne).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Svensk Lov (2017: 630) om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme)

Mht. følsomme personoplysninger, er betingelsen, at behandlingen skal være nødvendig af hensyn til offentligheden (artikel 9, stk. 2, litra g, i GDPR).

Op til fem år fra aftalens ophør eller efter afslutningen af kundeforholdet (op til ti år, såfremt retshåndhævende myndigheder anmoder om det). Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Arkivering og bogføring i overensstemmelse med regnskabsloven.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Den svenske regnskabslov (1999:1078))

Syv år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne blev registreret. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

4.4 Brug af dine og tredjemands personoplysninger for at give dig adgang til Klarnas kontoservice (opsparings- og betalingskonti).

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (Se mere i afsnit 9 om, hvornår Klarna sletter oplysningerne).

Til at levere Klarnas opsparings- og betalingskonti. 

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Følsomme personoplysninger. 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler oplysninger, som udgør følsomme personoplysninger (fra dine transaktioner), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR).

 

Oplysninger om tredjeparter (som fx betalingsmodtager eller -betaler) bygger på en interesseafvejning (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna bestemt, at vi og du (og også betalingsmodtageren/betaleren) har en legitim interesse i at få disse data behandlet mhp. at udføre de pågældende transaktioner. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. 

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Til at dele dine personoplysninger med de kategorier af modtagere, der er beskrevet i afsnit 7.4 (kreditinstitutter og andre finansielle institutioner).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Følsomme personoplysninger. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR). Du finder servicevilkårene lige her.

 

Hvis tjenesten behandler oplysninger, som udgør følsomme personoplysninger (fra dine transaktioner), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR).

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Til at forhindre, at Klarnas aktiviteter bruges til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, ved at overvåge og gennemgå transaktioner, foretage risikovurderinger og oprette risikomodeller.

 

Behandling omfatter profilering, og en beslutning om, at du indebærer en hvidvaskningsrisiko, udgør en automatiseret beslutning. Se mere om profilering og automatiserede afgørelser i afsnit 6.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 • Betalingsinformation. 

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken) 

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, som genereres gennem din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister. (Sanktionslister og PEP-lister)

 • Følsomme personoplysninger (information om politisk holdning, religiøs overbevisning og/eller sundhedsinformation, som indeholdes i PEP-listerne).

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Svensk Lov (2017: 630) om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme)

Mht. følsomme personoplysninger, er betingelsen, at behandlingen skal være nødvendig af hensyn til offentligheden (artikel 9, stk. 2, litra g, i GDPR).

Op til fem år fra kontraktens ophør eller efter afslutningen af kundeforholdet (op til ti år, såfremt retshåndhævende myndigheder anmoder om det). Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Arkivering og bogføring i overensstemmelse med regnskabsloven.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR). (Den svenske regnskabslov (1999:1078))

Syv år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne først blev registreret. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

For at udføre beregninger i overensstemmelse med reglerne om kapitaldækningsforpligtelser.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Betalingsinformation.

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Oplysninger om din økonomiske situation. (Klarna og kreditoplysningsbureauer)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester. (Klarna)

 • Dine kontakter med de butikker, du handler i eller besøger. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas opsparings- og betalingskonti i afsnit 3).

For at overholde lovgivningen (artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR) (Forordning om kapitalgrundlag 575/2013 og Direktiv om kapitaldækning 2013/36)

Syv år efter udgangen af det år, hvor oplysningerne blev registreret. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

4.5 Brug af dine personoplysninger, når du bruger Klarnas Shopping Service.

Når du bruger Klarnas Shopping Service, behandler Klarna dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i nedenstående tabel. Vilkårene for Shopping Service og beskrivelsen af de funktioner, der er inkluderet i Shopping Service, står lige her.

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3.

Retsgrundlag jf. GDPR.

Når formålet med brug af personoplysningerne ophører (Se afsnit 9 for, hvornår Klarna sletter oplysningerne).

Til at levere Klarnas Shopping Service og de funktioner, der er inkluderet i denne.

Tjenesten indebærer profilering af dig, mhp. at personalisere indholdet i Klarnas mobile app og ved Klarnas betalingsproces.

 • Alle typer, som er nævnt i afsnit 3;

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3).

 • Følsomme personoplysninger.

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt (vilkår og betingelser for shoppingtjenesten) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Hvis shoppingtjenesten også behandler oplysninger, der udgør følsomme personoplysninger (hvis du har uploadet sådanne oplysninger, som kan kvitteringer for visse køb eller medlemskaber, eller hvis du ellers har givet os adgang til disse oplysninger), bygger vores behandling på dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR). Se mere om denne type personoplysninger i afsnit 3.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Du kan vælge at dele din placering og geolokaliseringsoplysninger med os. Vi bruger placeringsoplysningerne til at finde butikker i nærheden af dig.

Du kan altid deaktivere delingen af din placering og geolokaliseringsoplysninger på din enhed.

Fra dig:

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se afsnit 3, placerings og geolokaliseringsoplysninger).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt (vilkår og betingelser for shoppingtjenesten) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

Når funktionen lukkes. Klarna gemmer ikke din placering eller geolokaliseringsoplysninger, efter af vi har vist dig de butikker, der er tæt på dig.

Til at levere browser via Klarnas mobile app, så du fx kan besøge butikkernes hjemmesider. Klarna indsamler oplysninger om, hvordan du bruger browseren for at tilpasse indholdet i Klarnas mobile app.

Fra dig:

 • Følsomme personoplysninger.

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas mobile app i afsnit 3).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt (vilkår og betingelser for shoppingtjenesten) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler oplysninger, som udgør følsomme personoplysninger (fx fra de sider, du besøger), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR). Die følsomme oplysninger bruges dog ikke til andet formål, end at vise dig den aktuelle hjemmeside i browseren.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Til at dele dine personoplysninger med de kategorier af modtagere, der er beskrevet i afsnit 7.5 (tilknyttede netværk, Google, partnere inden for rammerne af Personal Finances-tjenesten og tilbuds- og fordelsprogrammet samt logistik- og transportvirksomheder).

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Følsomme personoplysninger (hvis du har uploadet sådanne eller på anden måde givet os adgang til disse).

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om varer/tjenester. (Butikken)

 • Enhedsoplysninger. (Din enhed)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Klarnas mobile app i afsnit 3).

Varierer afhængigt af modtageren (se afsnit 7.5).

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører

4.6 Yderligere tjenester, som du kan tilgå via Klarnas mobile app eller Klarnas browserudvidelse

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag jf. GDPR.

Når formålet med brug af personoplysningerne ophører (Se afsnit 9 for, hvornår Klarna sletter oplysningerne).

Hvis du har knyttet din e-mailkonto til Klarnas Auto-import tjeneste, opretter Klarna løbende forbindelse til din e-mailkonto (r) for at indhente oplysninger om dine køb.

Du kan altid afslutte en given tjeneste og derved slette Klarnas adgang til din e-mailkonto. 

Fra andre kilder:

 • Følsomme personoplysninger. (Webmail-udbyderen)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om Auto-import i afsnit 3). (Webmail-udbyderen)

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt (vilkår og betingelser for shoppingtjenesten) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler følsomme personoplysninger (fra dine transaktioner), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR). Se en nærmere beskrivelse i afsnit 3.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Hvis du har valgt at knytte dine bankkonti til tjenesten Personal Finance, viser og giver Klarna dig værktøjer, som kan styre din økonomi ved hjælp af tilbud, som er skræddersyet til dine specifikke behov. 

Behandling omfatter profilering, hvis formål er at skræddersy tjenestens indhold til det, vi mener, du kan være interesseret i. Du kan læse mere om profilering i afsnit 6. 

Hvis du vælger at bruge de tilbud og fordele, som Klarna leverer, inden for rammerne af denne tjeneste, deler vi dine personoplysninger med den partner, der leverer disse (se afsnit 7.5.3).

Fra andre kilder: 

 • Følsomme personoplysninger. (Din tilknyttede konto)

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se om Personal Finance i afsnit 3). (Din tilknyttede konto)

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt (vilkår og betingelser for shoppingtjenesten) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler følsomme personoplysninger (fra dine transaktioner), sker vores behandling på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a, GDPR). Se mere i afsnit 3.

Når kontrakten mellem dig og Klarna ophører.

Hvis du bruger vores browserudvidelse, behandler Klarna dine oplysninger for at levere den tjeneste, der omfatter behandling af oplysninger om, hvilke hjemmesider/webdomæner, du besøger.

Klarna behandler oplysninger om e-handelshjemmesider/webdomæner, du har besøgt, for at identificere handler, tilbyde kontanter tilbage og give dig kundetilpassede tilbud i Klarna-udvidelsen og mobilapp. Denne behandling foretages også for at give dig mulighed for at oprette One-time Cards direkte i din browser på hjemmesider, hvor denne service er mulig.

Oplysninger om ikke e-handelshjemmesider/webdomæner, der er besøgt, opbevares ikke af Klarna.

Læse mere om, hvordan dine personoplysninger bruges i bilaget Ofte Stillede Spørgsmål.

Fra dig:

 

 • Kontakt- og identifikationsdata,

 • Oplysninger om varer/tjenester,

 • Betalingsoplysninger,

 • Dine kontakter med de butikker, du handler hos eller besøger,

 • Følsomme personoplysninger,

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (jf. afsnit 3 for oplysninger om Klarnas mobilapp og browserudvidelse.

   

Fra andre kilder:

 • Enhedsoplysninger (din enhed)

 • Oplysninger om din brug af Klarnas tjenester (Klarna)

 • Tekniske oplysninger, der er fremkommet via din brug af Klarnas tjenester (Klarna)

Behandlingen er påkrævet, for at Klarna kan opfylde en aftale (vilkår og betingelser for Klarnas Shopping Service) med dig (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler oplysninger, der udgør følsomme personoplysninger (dvs. sådanne oplysninger om hjemmesider/webdomæner, du besøger), baseres vores behandling på det udtrykkelige samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR). Se afsnit 3 for flere oplysninger om denne slags personoplysninger. 

Når aftalen mellem dig og Klarna ophører.

4.7 Tilbud om og invitationer til begivenheder, der offentliggøres på sociale medier, og når du kontakter os via de sociale medier.

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag for behandling, jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (Se mere afsnit 9 for, hvornår Klarna sletter oplysningerne).

Når du tilmelder dig en begivenhed, der er offentliggjort på de sociale medier, behandler vi dine personoplysninger mhp. at levere den ønskede tjeneste.

 

Du kan altid afmelde dette, ved at kontakte os. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata.

 • Tjenestespecifikke personoplysninger (se mere om tilmeldinger til begivenheder på de sociale medier i afsnit 3).

Behandlingen er afgørende for, at Klarna kan udføre en kontrakt med dig (mht. deltagelsen i begivenheden) (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR).

 

Du kan kontakte os mhp. at få flere oplysninger om, hvordan afgørelsen er truffet. Se vores kontaktoplysninger i afsnit 12.

Når begivenheden er gennemført

4.8 Klarnas behandling, når du kontakter Klarnas kundeservice.

Formål med behandlingen - Hvad vi gør, og hvorfor.

Typer af personoplysninger, der bruges til formålet, og hvor de kommer fra (kilden). Se afsnit 3 for at læse mere om de forskellige typer personoplysninger.

Retsgrundlag for behandling, jf. GDPR.

Når formålet med at bruge personoplysningerne ophører (Se afsnit 9 for, hvornår Klarna sletter oplysningerne.)

Til at håndtere alle forhold, som Klarnas kundeservice møder.

Det omfatter fx at gemme forskellige former for skriftlige samtaler mhp. at dokumentere eventuelle kundesager, samt af sikkerhedsmæssige årsager og for at bekæmpe svindel. 

Fra dig:

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice. (Klarna)

Udførelse af kontrakter (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

Op til ti år, baseret på forældelsesfristen. Se mere om vores forpligtelser og ret til at bevare oplysninger i henhold til loven i afsnit 9.

Kvalitets- og serviceforbedringer (for at sikre en tilfredsstillende kundeservice). Vi kan vælge at optage telefonsamtaler såvel som skærmdelings sessioner mellem dig og vores medarbejdere til kvalitetsformål og mhp. at levere bedre produkter og tjenester til dig.

Fra dig:

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice. (Klarna)

Baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR).

Vi behandler optagelser af telefonsamtaler i op til 90 dage af hensyn til kvalitetsmæssige formål, og den skærmdelte sessions optagelse i op til 30 dage af hensyn til kvalitetsmæssige formål

Dokumentation af, hvad der er blevet sagt under samtalen med vores kundeservice (for at sikre, at vi har dokumenteret, hvad der er blevet aftalt og diskuteret). Vi bruger optagelser af telefonsamtaler mellem dig og vores medarbejdere samt vores medarbejderes noter til at dokumentere, hvad der er blevet sagt.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice (Klarna).

Behandlingen bygger på afbalancering af interesser ((artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).Når interesser afbalanceres, har Klarna besluttet, at vi har en legitim interesse i kommunikation om dokumentet med Klarnas kundeservice. Vi sikrer, at den særskilte behandling, dette medfører, er nødvendig for at opnå formålet, og at vores interesser vejer tungere end dine interesser i ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Som kunde har du også interesse i at sikre upartiske måder til dokumentation af, hvad der er blevet diskuteret.

 

Du kan kontakte os for yderligere oplysninger om, hvordan beslutningen blev truffet. Der henvises til kontaktoplysningerne i afsnit 12.

90 dage fra den dato, hvor optagelsen blev foretaget.

Hvis du kontakter os via sociale medier, som Facebook eller Twitter, indsamles og behandles dine personoplysninger også af disse virksomheder, i overensstemmelse med deres fortrolighedsmeddelelser. Det samme gælder for det svar, du får fra os. Klarna behandler disse oplysninger mhp. at besvare dine spørgsmål.

Fra dig:

 • Kontakt- og identifikationsdata. 

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice.

 

Fra andre kilder:

 • Oplysninger om dine kontakter med Klarnas kundeservice. (Klarna).

Udførelse af kontrakter (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

Når vi har besvaret dit spørgsmål.

5. Sådan trækker du dit samtykke tilbage 

Når Klarna bruger dine personoplysninger, baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Du sender bare en e-mail til databeskyttelse@klarna.dk eller bruger de kontaktoplysninger, du finder i afsnit 12.

Du kan også slette de uploadede oplysninger fra Klarnas mobile app eller afslutte den tjeneste, som behandler personoplysningerne. Så sletter vi oplysningerne. Hvis du trækker dit samtykke tilbage eller vælger at slette de uploadede oplysninger, kan du muligvis ikke bruge tjenesten, såfremt Klarnas behandling af personoplysningerne sker på baggrund af dit samtykke.

Sidst: som beskrevet i afsnit 2 ovenfor, har du også retten til at gøre indsigelser mod behandling af visse personoplysninger (du kan for eksempel slå markedsføring fra). Du har også ret til at få visse personoplysninger slettet, hvilket også er beskrevet i afsnit 2.

6. Klarnas profilering og automatiserede afgørelser, der i væsentlig grad påvirker dig.

6.1 Klarnas profilering af dig, som kunde.

"Profilering" betyder en automatisk behandling af personoplysninger mhp. at evaluere visse personlige forhold. Det kan fx være at analysere eller forudsige personlige præferencer, som dine købsinteresser. Samtidig sammenligner vi dine oplysninger med det, som vores andre kunder, der har en tilsvarende brug af vores tjenester, har foretrukket.

Formålet med Klarnas profilering og de typer af personoplysninger, der anvendes ifm. hver lejlighed og ifm. hver profilering, er nøje beskrevet i afsnit 3 ovenfor. Profileringen, som sker til disse formål, har ikke nogen væsentlig indvirkning på dig som kunde.

Vi bruger profilering til følgende formål:

 • til at levere vores skræddersyede tjenester, som tilpasser indhold ud fra det, vi mener er mest interessant for dig (det gælder Klarnas mobile app, dens forskellige funktioner, og ordrens forskellige betalingsmetoder, som vises ifm. Klarnas betalingsproces)

 • til at levere skræddersyet markedsføring til dig.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan profileringsprocessen foregår, beder vi dig kontakte os. Kontaktoplysningerne ses i afsnit 12. Du kan altid gøre indsigelse mod vores markedsførende profilering, ved at kontakte os (så stopper vi profileringen til markedsføringsformål). Du kan også stoppe profileringen, som sker via vores tjenester, ved at afslutte tjenesten/-erne.

6.2. Klarnas automatiserede afgørelser, der i væsentlig grad påvirker dig.

Automatiske beslutninger, der har juridisk effekt eller medfører automatiserede afgørelser, der ligeledes påvirker dig i væsentlig grad, betyder, at visse beslutninger, som sker via vores tjenester er automatiseret fuldstændigt, og ikke involverer vores medarbejdere. Beslutningerne har en væsentlig effekt på dig som kunde, som kan sammenlignes med juridiske effekter. Når Klarna træffer sådanne beslutninger automatisk, øger Klarna således sin objektivitet og gennemsigtighed ifm. beslutningen om at tilbyde dig disse tjenester. Samtidig har du altid ret til at gøre indsigelse mod disse beslutninger. Du kan læse om, hvordan du gør indsigelse mod disse beslutninger i slutningen af dette afsnit 6.2.

Automatiske beslutninger, der i væsentlig grad påvirker dig, betyder også, at profileringen udføres på baggrund af dine oplysninger, før beslutningen tages. Profileringen foretages mhp. at vurdere din økonomiske situation (før beslutningen om at udstede kredit) eller for at identificere, om din brug af vores tjenester indebærer en risiko for svig eller hvidvaskning af penge. Vi profilerer din brugeradfærd og dine økonomiske forhold og sammenligner oplysningerne med den adfærd og de forhold, der indikerer forskellige risikoniveauer for os.

Hvornår træffer Klarna automatiserede beslutninger, der i betydelig grad påvirker dig?

Vi træffer denne form for automatiseret afgørelse, når vi:

 • beslutter at godkende din ansøgning om at bruge en kredittjeneste.

 • beslutter ikke at godkende din ansøgning om at bruge en kredittjeneste.
  De automatiske kreditbeslutninger bygger på de oplysninger, du videregiver til os, oplysninger fra eksterne kilder, som fx kreditbureauer og Klarnas egne interne oplysninger. Ud over oplysningerne om dig, inkluderer Klarnas kreditmodel et mange andre faktorer, som fx Klarnas interne kreditrisikoniveauer og vores kunders generelle tilbagebetalingsrater (fx baseret på den aktuelle produktkategori).

 • beslutte, om du udgør en risiko for svig, hvis vores behandling viser, at din adfærd viser en mulig, svigagtig adfærd, at din adfærd ikke er i overensstemmelse med tidligere brug af vores tjenester, eller at du har forsøgt at skjule din sande identitet. automatiserede afgørelser, som betyder, at vi vurderer, om du udgør en svigrisiko, bygger på de oplysninger, du selv har givet, oplysninger fra svindelforebyggelsesbureauer (se mere om de oplysninger, vi bruger, i afsnit 7.2.3.) og Klarnas egne interne oplysninger.

 • beslutte, om der er risiko for hvidvaskning af penge, hvis vores behandling viser, at din adfærd viser tegn på hvidvaskning af penge. I relevante sager, undersøger Klarna også, om specifikke kunder er opført på sanktionslister. 

De typer af personoplysninger, der anvendes i hver enkelt afgørelse, er beskrevet i afsnit 3. Se mere om dem, vi deler oplysninger med, mht. profilering ifm. automatiserede afgørelser i afsnit 7.

Hvis du ikke godkendes, iht. de automatiserede afgørelser, som er beskrevet ovenfor, får du ikke adgang til Klarnas tjenester, som fx vores betalingsmetoder. Klarna har en lang række sikkerhedsmekanismer, som sikrer, at beslutningerne er passende. Mekanismerne inkluderer løbende oversigter over vores beslutningsmodeller og udtagning af stikprøve i individuelle sager. Hvis du gør dig nogen overvejelser om resultatet, er du velkommen til at kontakte os. Så vurderer og afgør vi, om proceduren er udført korrekt. Du kan også gøre indsigelse i overensstemmelse med følgende vejledning.

Din ret til at gøre indsigelse mod disse automatiserede afgørelser

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod en automatiseret afgørelse, der medfører juridiske konsekvenser eller afgørelser, som ellers kan eller vil påvirke dig væsentligt (sammen med den relevante profilering), ved at sende en e-mail til databeskyttelse@klarna.dk. Så gennemgår en af Klarnas medarbejdere afgørelsen mht. de yderligere oplysninger og omstændigheder, som du oplyser os.

7. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Når vi deler dine personoplysninger, sikrer vi os, at modtageren behandler dem i overensstemmelse med denne meddelelse, for eksempel ved at indgå dataoverførsels- eller databehandleraftaler med modtagerne. Aftalerne inkluderer alle rimelige kontraktmæssige, juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre, at oplysningerne behandles med et passende beskyttelsesniveau og i overensstemmelse med gældende lov.

7.1 Modtagerkategorier, som Klarna altid deler dine personoplysninger med, uanset tjenesten, du bruger.

7.1.1 Leverandører og underleverandører. 

Beskrivelse af modtageren: Leverandører og underleverandører er virksomheder, der kun har ret til at behandle de personoplysninger, som de modtager fra Klarna, på vegne af Klarna, altså databehandlere. Det kan fx være leverandører og underleverandører, som er software- og datalagringsudbydere, betalingstjenesteudbydere og virksomhedskonsulenter.

Formål og retsgrundlag: Klarna kræver adgang til tjenester og funktionaliteter fra andre virksomheder, når disse ikke selv kan udføre dem. Klarna har en legitim interesse i at kunne få adgang til disse tjenester og funktionaliteter (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.1.2 Klarna Group. 

Beskrivelse af modtageren: Virksomheder i Klarna Group.

Formål og retsgrundlag: Det er nødvendigt for, at Klarna kan tilbyde dig tjenester og funktionalitet. Klarna har en legitim interesse i at kunne få adgang til disse tjenester og funktionaliteter (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

Når du handler i en udenlandsk butik (hvilket betyder en butik, der er beliggende uden for EU/EØS-området, som har en aftale med et andet selskab i Klarna-koncernen, er videregivelse af dine personoplysninger mellem Klarna-selskaberne påkrævet for at de to Klarna-selskaber kan administrere din betaling og gøre den udenlandske butik i stand til at administrere dit køb. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af en aftale (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR). Det modtagende Klarna-selskab håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med meddelelsen om databeskyttelse, som gælder i dit land (se listen). Du kan læse mere om, hvordan Klarna beskytter dine personoplysninger, når de overføres uden for EU/EØS, i afsnit 8.

7.1.3 En person, som har fuldmagt over dine økonomiske anliggender. 

Beskrivelse af modtageren: Klarna kan dele dine personoplysninger med en person, der har ret til at få adgang til dem, under en fuldmagt.

Formål og retsgrundlag: Behandling udføres for at lette din kontakt med os (gennem agenter) og sker på baggrund af dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a, GDPR).

7.1.4 Myndigheder. 

Beskrivelse af modtageren: Klarna kan give de nødvendige oplysninger til myndighederne, som fx politi, finansielle myndigheder, skattemyndigheder eller andre myndigheder og domstole.

Formål og retsgrundlag: Personoplysninger deles med myndigheden, når loven forpligter os til det, eller såfremt du har bedt os om at gøre det, eller hvis det kræves for at håndtere skattefradrag eller bekæmpe kriminalitet. En retlig forpligtelse til at give oplysninger kan fx foreligger, når det er nødvendigt at træffe foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og/eller finansiering af terrorisme. Afhængig af myndigheden og formålet, udgør de juridiske belæg forpligtelsen til at overholde loven (Artikel 6, stk. 1, litra c, GDPR), til at opfylde aftalen med dig (Artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR) eller Klarnas legitime interesse i at beskytte sig selv mod kriminalitet (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR).

7.1.5 Afhændelse af virksomhed eller aktiver.

Beskrivelse af modtageren: Såfremt Klarna sælger sin forretning eller sine aktiver, kan Klarna overdrage dine personoplysninger til en potentiel køber af denne forretning eller disse aktiver. Hvis Klarna, eller en væsentlig del af Klarnas aktiver, opkøbes af tredjepart, kan Klarnas kunders personoplysninger også deles.

Formål og retsgrundlag: Klarna har en legitim interesse i at kunne udføre disse transaktioner (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.2 De kategorier af modtagere, som Klarna deler dine personoplysninger med, når du bruger Klarnas betalingsmetoder, - bruger Klarna til at logge ind på eller vælger at betale med betalingskort eller kreditkort via Klarnas betalingsproces i en butik.

7.2.1 Butikker.

Beskrivelse af modtageren: Med butikker, mener vi de butikker, du besøger eller handler i (som kan omfatte butikkens koncernvirksomheder, hvis butikken har informeret dog om dette).

Formål og retsgrundlag: For at butikken kan udføre og administrere dit køb samt dit forhold til butikken eller dens koncernvirksomheder, som fx ved at bekræfte din identitet, sende varer, besvare spørgsmål og løse tvister mhp. at forhindre svindel og, hvor det er relevant, sende relevant markedsføring. Butikkens fortrolighedsmeddelelse gælder behandlingen af dine personoplysninger, der er delt med butikken, og som butikken behandler. Normalt finder du linket til butikkens fortrolighedsmeddelelse på butikkens hjemmeside. Det juridiske grundlag for delingen af oplysninger med butikker bygger dels udførelsen af en kontrakt (artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR), når datadelingen finder sted for at udføre kontrakten mellem dig og butikken, og dels på Klarnas og butikkens legitime interesse (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.2.2 Udbydere af betalingstjenester og finansielle institutioner.

Beskrivelse af modtageren: Betalingstjenesteudbydere og finansielle institutioner leverer tjenester til dig, butikker og Klarna mhp. at implementere og administrere elektroniske betalinger via en række forskellige betalingsmetoder, som kan omfatte kreditkort og bankbaserede betalingsmetoder, som fx direkte debitering og bankoverførsel.

Formål og retsgrundlag: Nogle butikker bruger betalingstjenesteudbydere, de deler dine oplysninger med, for at administrere din betaling. Delingen finder sted i overensstemmelse med butikkernes egne fortrolighedsmeddelelser. Butikken kan også bede Klarna dele dine oplysninger med den udbyder af betalingstjenester, som denne bruger til at håndtere din betaling med. Nogle betalingstjenesteudbydere indsamler og bruger også dine oplysninger uafhængigt, i overensstemmelse med deres egne privatlivsmeddelelser. Det gælder fx leverandører af elektroniske tegnebøger. Derudover kan Klarna vælge at dele dine oplysninger med andre finansielle institutioner, når der gennemføres transaktioner via din konto mhp. at gennemføre transaktionerne. Delingen med betalingstjenesteudbydere og finansielle institutioner udføres mhp. at foretage en given transaktion, som du har igangsat, og for at opfylde aftalen med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

7.2.3 Bureauer til forebyggelse af svig og virksomheder, der foretager identitetskontrol.

Beskrivelse af modtageren: Dine personoplysninger deles med agenturer, der arbejder med at bekæmpe svig, og virksomheder, der leverer identitetskontrol.

Formål og retsgrundlag: Klarna deler dine oplysninger mhp. at bekræfte din identitet, nøjagtigheden af de oplysninger, du har leveret, og for at bekæmpe svigagtige og kriminelle aktiviteter. De virksomheder, som vi samarbejder med, kan ses lige her. Bemærk, at virksomhederne kan behandle dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne meddelelser om databeskyttelse.

Klarna deler dine oplysninger baseret på Klarnas legitime interesse i at drive virksomhed (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR), da bedrageribeskyttelsesagenturer og virksomheder, der leverer identitetskontrol, har oplysninger om bedrageriaktiviteter og identitetsbekræftelse, som er vigtige for Klarna, der bruger dette input til at reducere niveauet af bedrageriske transaktioner. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2. Du kan også kontakte de enheder, der er anført i linket ovenfor, for at udøve de samme rettigheder, som anført i afsnit 2, over for disse enheder.

7.2.4 Google.

Beskrivelse af modtageren: Når du bruger Google Maps ved betalingen eller i Klarna Appen (fx når du søger efter i din adresse i adresselinjen, ser på ”butikker nær mig” eller efterspørg information omkring tilbud i nærheden), deles dine personoplysninger med Google. Google behandler dine oplysninger i overensstemmelse med Google Maps / Google Earths Servicevilkår og Fortrolighedspolitik.

Formål og retsgrundlag: Klarna deler oplysningerne, baseret på Klarnas legitime interesse i at drive sin forretning (Artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR), eftersom Google Maps gør det muligt at finde adressefunktionaliteten ifm betalingen og vise kort og tilbud, som har relevans i forhold til din nuværende placering i Klarna Appen. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.3 Kategorier af modtagere, som Klarna deler dine oplysninger med, når du bruger en af Klarnas betalingsmetoder, der involverer kreditering, eller når du bruger Klarnas kort eller engangskortet. 

7.3.1 Kreditoplysningsbureauer.

Beskrivelse af modtageren: Hvis du ansøger om at bruge en af Klarnas tjenester, der involverer os ifm. at give kredit (se afsnit 4.3 om de af Klarnas tjenester, der involverer kredit), deler vi dine personoplysninger med kreditoplysningsbureauer. Delingen sker ikke ifm. mindre beløb, eller såfremt vi allerede har tilstrækkelige oplysninger.

Formål og retsgrundlag: Dine personoplysninger deles med kreditbureauerne, mhp. at vurdere din kreditværdighed, for at bekræfte din identitet og dine kontaktoplysninger og/eller for at beskytte dig og andre kunder mod bedrageri. Denne datadeling udgør en kreditrapport.

I Danmark sender Klarna dit CPR-nummer til kreditbureauet for at modtage opslaget på dig, ligesom kreditbureauet oplyser dig om, at der er foretaget et kreditopslag. Vores kreditopslag påvirker ikke din kreditvurdering.

Kreditbureauet behandler dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne meddelelser om beskyttelse af personoplysninger. Du kan se dem, vi samarbejder med her.

Klarna deler dine oplysninger, baseret på Klarnas legitime interesse i at drive sin forretning (artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR), da kreditoplysningsbureauerne har oplysninger om din økonomiske status, som er vigtige for Klarna, der bruger dette input til at sikre en korrekt kreditvurdering og undlade at yde kredit til forbrugere, der ikke er i stand til at tilbagebetale denne. Vi sikrer, at den behandling, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse vejer tungere end din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2. Du kan også kontakte de enheder, der er anført i linket ovenfor, med henblik på at udøve de samme rettigheder, som anført i afsnit 2, over for disse enheder. 

Klarna opbevarer kun de kreditoplysninger om dig, som vi har modtaget fra et kreditoplysningsbureau, i dataformatet script. Hvis du ønsker en læsbar version, anbefaler vi, at du direkte kontakter det kreditbureau, der informerede dig om, at Klarna anmodede om en kreditrapport.

7.3.2 Inkassofirmaer (ifm. forfalden gæld).

Beskrivelse af modtageren: Det kan være nødvendigt for Klarna at dele dine oplysninger, når vi sælger eller outsourcer inkassering af ubetalt, forfalden gæld via en tredjepart, som fx et inkassofirma.

Formål og retsgrundlag: Oplysningerne deles mhp. at opkræve din forfaldne gæld. Inkassofirmaerne behandler personoplysninger i overensstemmelse med deres egne fortrolighedsmeddelelser eller udelukkende på vegne af Klarna, i deres egenskab af at være Klarnas databehandlere. Inkassofirmaerne indberetter muligvis din ubetalte gæld til kreditoplysningsbureauer eller myndigheder, hvilket kan påvirke din kreditværdighed og din evne til at ansøge om fremtidig kredit. Oplysningerne deles på baggrund af vores legitime interesse i at opkræve og sælge gæld (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Ved afvejningen af interesserne, har Klarna bestemt, at vi har en legitim interesse i at opkræve og sælge gæld. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.3.3 VISA og leverandører af digitale tegnebøger.

Beskrivelse af modtageren: Vi deler oplysninger om dig og dine køb, når du bruger Klarnas kort med VISA og/eller med medlemmer af VISAs kortnetværk. Hvis du også lægger Klarnas kort i din digitale tegnebog, skal vi muligvis dele dine oplysninger med leverandøren af tegnebogen. I så fald behandles oplysningerne i overensstemmelse med leverandørens fortrolighedsmeddelelse.

Formål og retsgrundlag: Delingen sker i det omfang, som er nødvendigt for at udføre korttransaktioner, forhindre svindel og følge reglerne for VISAs kortnetværk. Når du fornyer dit Klarna-kort eller får et nyt kort, overfører vi oplysningerne til VISA, så VISA kan informere de tredjeparter, som du tidligere har valgt at gemme dine kortoplysninger hos (fx ifm. tilbagevendende transaktioner). Delingen udføres for at opfylde aftalen med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

7.3.4 Gældsopkøbere (åben gæld).

Beskrivelse af modtageren: Klarna kan overføre din åbne gæld til gældsopkøbere.

Formål og retsgrundlag: Ifm. overførsel af din gæld til en opkøber og løbende, indtil du betaler gælden, deler Klarna dine kontakt- og identifikationsoplysninger (navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse og telefonnummer), oplysninger om din økonomiske situation (som fx restkredit, tilbagebetalinger og eventuel negativ betalingshistorik ift. den aktuelle gæld) samt information om de varer eller tjenester, der er forbundet med gælden. Køberen behandler dine personoplysninger, i overensstemmelse med sin egen fortrolighedsmeddelelse, som du får besked om, når gælden overføres. 

Delingen af personoplysningerne, med forskellige opkøbere, bygger på vores legitime interesse i at sælge udestående gæld, som en del af vores forretningsaktiviteter (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR). Vi sikrer, at den behandling, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få behandlet dine personoplysninger til dette formål. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.4 Modtagerkategorier, ved brug af Klarnas kontotjeneste (opsparing og betalingskonti).

7.4.1 Kreditinstitutter og andre finansielle institutioner.

Beskrivelse af modtageren: Vi deler dine oplysninger med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner (som kan være andre banker), når du foretager transaktioner eller betalinger til andre konti.

Formål og retsgrundlag: Når du har foretaget betalinger til en Klarna-konto, behandler Klarna de oplysninger, vi modtager fra den bank, du brugte til transaktionen, som fx kontakt- og identifikationsdata og betalingsoplysninger. Når du foretager transaktioner eller udfører betalinger til konti i andre banker, videregiver Klarna også nogle af dine kontakt- og identifikationsdata samt betalingsoplysninger til modtageren samt til modtagerens kreditinstitut eller finansielle institution. Delingen udføres for at opfylde aftalen med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

7.5 Kategorier af modtagere, som Klarna deler dine personoplysninger med, når du bruger Klarnas Shopping Service.

Du kan finde vilkårene og betingelserne for Klarna Shopping Service her.

7.5.1 Partnernetværk.

Beskrivelse af modtageren: Når du vælger at klikke på et sponsoreret link i Klarnas mobile app eller på vores hjemmeside, der linker til en butik, et produkt eller en tjeneste, stilles du videre til en anden virksomheds hjemmeside via en tredjepart, der kaldes et tilknyttet netværk. Her kan du læse om de partnernetværk, Klarna samarbejder med (vises i venstre kolonne). Partnernetværkene vil behandle dine enhedsoplysninger i overensstemmelse med deres egne erklæringer om beskyttelse af personoplysninger (du finder disse erklæringer i højre kolonne i samme link, som henvises til ovenfor). Den butik, du besøger via et sponsoreret link, afgør, hvilket partnernetværk der behandler dine oplysninger. En butik samarbejder typisk kun med ét partnernetværk. Du kan få flere oplysninger om hvilket netværk ved at kontakte os (eller butikken).

Formål og retsgrundlag: Det tilknyttede netværk kan lægge sporingsteknologi på din enhed, der rummer oplysninger om, hvorvidt du klikker på linket i Klarnas mobile app, og som derefter bruges til at dokumentere dit besøg i butikken og beregne en potentiel provision ift. Klarna.

Behandlingen baseres på en interesseafvejning (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f). Ifm. interesseafvejningen, har Klarna afgjort, at vi har en legitim interesse i at sende dig sponsorerede links for at markedsføre butikkerne i Klarnas mobile app og på vores hjemmeside. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.5.2 Google.

7.5.2.1 ReCAPTCHA

Beskrivelse af modtageren: Når du bruger Klarnas mobile app via vores webportal, indhenter Google dine enhedsoplysninger via Googles reCAPTCHA-funktion, der er implementeret der, i nogle tilfælde sammen med yderligere oplysninger, som du vælger at indtaste i reCAPTCHA-funktionen.

Formål og retsgrundlag: Klarna behandler oplysninger ud fra Klarnas legitime interesse i at drive sin forretning (Artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR), da reCAPTCHA-funktionen forhindrer misbrug af vores tjenester (fx ved at forhindre bots i at forsøge at logge ind). Google behandler oplysningerne i overensstemmelse medvirksomhedens Servicevilkår og Fortrolighedspolitik. Vi sikrer, at behandlingen, som det medfører, er nødvendig for at forfølge denne interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der er knyttet til omstændighederne i netop din sag. Se mere om dine rettigheder i afsnit 2.

7.5.2.2 Google Maps

Beskrivelse af modtageren: For at vise dig, hvor din pakke bliver leveret på et integreret kort i Klarna-mobilappen, deler vi den relevante leveringsadresse med Google. Google behandler dine oplysninger i overensstemmelse med Google Maps/Google Earths servicebetingelser og databeskyttelsespolitik.

Formål og retsgrundlag: Klarna deler disse oplysninger på baggrund af Klarnas legitime interesse i at drive sin virksomhed (artikel 6, stk. 1, litra f UK GDPR). Ved at anvende Google Maps er vi i stand til at vise dig leveringsadressen på et integreret kort i Klarna-mobilappen. Vi sikrer, at denne behandling er nødvendig for at forfølge den interesse, og at vores interesse opvejer din ret til ikke at få dine oplysninger behandlet til dette formål. Du har retten til at gøre indsigelser mod denne behandling af årsager i forbindelse med omstændighederne i dit specielle tilfælde. Se afsnit 2 for flere oplysninger om dine rettigheder og hvordan du benytter dem.

7.5.3 Partnere inden for rammerne af Personal Finance-tjenesten og tilbuds- og fordelsprogrammet.

Beskrivelse af modtageren: Partnere inden for rammerne af Personal Finance-tjenesten og tilbuds- og fordelsprogrammet. 

Formål og retsgrundlag: Hvis du vælger at benytte Klarnas tilbud og fordele, som ligger inden for rammerne af Personal Finance-tjenesten eller tilbuds- og fordelsprogrammet, deler Klarna de personoplysninger, der kræves for at du kan udnytte tilbuddet, med vores forretningspartnere (som omfatter det faktum, at du er kunde hos Klarna). Ethvert tilbud angiver de oplysninger, der skal deles. Oplysningerne deles for at udføre aftalen mellem dig og Klarna (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

7.5.4 Logistik- og transportvirksomheder.

Beskrivelse af modtageren: Logistik- og transportvirksomheder.

Formål og retsgrundlag: Klarna deler dine personoplysninger med de logistik- og transportfirmaer, som leverer de varer, du bestiller, når du har tilmeldt dig pakkesporingen. De informationer, vi deler, kan fx være kontakt- og identifikationsdata samt sporingsnumre.

Logistik- og transportvirksomhederne behandler dine oplysninger i overensstemmelse med deres egne fortrolighedsmeddelelser. Delingen udføres for at opfylde aftalen mellem dig og Klarna (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR). 

7.6 Kategorier af modtagere, som Klarna deler dine personoplysninger med, når du kontakter vores kundeservice, via de sociale medier.

7.6.1 Sociale medier.

Beskrivelse af modtageren: Sociale mediefirmaer, som fx Facebook, Instagram eller Twitter.

Formål og retsgrundlag: Hvis du kontakter os via sociale medier, som Facebook eller Twitter, indsamles og behandles dine personoplysninger også af disse virksomheder, i overensstemmelse med deres fortrolighedsmeddelelser. Delingen udføres for at opfylde aftalen med dig (artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR).

8. Hvornår kan vi overføre dine personoplysninger til lande uden for EU, og hvordan beskytter vi dem?

Vi stræber altid efter at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS-området. Men i visse situationer, som fx når vi deler dine oplysninger inden for Klarna Group eller med en leverandør, underleverandør eller butik, der opererer uden for EU/EØS, så kan dine personoplysninger blive overført uden for EU/EØS. Klarna sikrer altid, at samme høje beskyttelsesniveau gælder for dine personoplysninger i henhold til GDPR, selv når oplysningerne overføres uden for EU/EØS. Dine rettigheder hvad angår dine personoplysninger (beskrevet nærmere i afsnit 2), påvirkes ikke, når oplysningerne overføres oden for EU/EØS. Flere oplysninger om de modtagere, som Klarna deler dine oplysninger med, kan se i afsnit 7.

Når du handler i en butik beliggende i et land uden for EU/EØS-området, betyder vores deling af dine personoplysninger med den butik, at dine personoplysninger overføres til det land uden for EU/EØS-området.

Hvis du ønsker flere oplysninger om vores sikkerhedsforanstaltninger, kan du altid kontakte os. Kontaktoplysningerne ses i afsnit 12. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke lande der anses for at have ”passende beskyttelse af personoplysninger” på Europa-Kommissionens hjemmeside, og du kan læse mere om Europa-Kommissionens standardbestemmelser her.

Sikkerhedsforanstaltninger, som Klarna bruger, når der overføres personoplysninger uden for EU/EØS

Lande uden for EU/EØS kan have love, der tillader offentlige myndigheder at anmode om adgang personoplysninger, der gemmes i landet, med det formål at bekæmpe kriminalitet eller beskytte den nationale sikkerhed. Uanset om vi, eller nogen af vores udbydere, behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at der er garanteret et højt beskyttelsesniveau, når vi overfører disse oplysninger, samt at der er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger, som er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseskrav (som fx GDPR). Sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger omfatter, men er ikke begrænset til, at sikre:

 • Hvis Europa-Kommissionen har besluttet, at landet uden for EU/EØS,  hvortil dine personoplysninger overføres, har et passende beskyttelsesniveau, der svarer til det beskyttelsesniveau, som GDPR giver. Det betyder for eksempel, at personoplysningerne stadig er beskyttet mod ikke-autoriseret videregivelse, og at du stadig kan udøve dine rettigheder hvad angår dine personoplysninger, eller

 • Europa-Kommissionens standardklausuler er indgået mellem Klarna og modtageren, som ligger uden for EU/EØS. Det betyder, at modtageren garanterer, at beskyttelsesniveauet angående dine personoplysninger, som gives af GDPR stadig gælder, og at dine rettigheder stadig er beskyttede. I så fald, vurderer vi også, om der foreligger en lovgivning i modtagerlandet, der påvirker beskyttelsen af dine personoplysninger. Når det er nødvendigt, tager vi tekniske og organisatoriske forholdsregler, så dine oplysninger stadig beskyttet under overførslen til det relevante land, som ligger uden for EU/EØS.

På trods af ovenstående, hvis den butik, hvor du vælger at handle, er beliggende i et land uden for EU/EØS, betyder vores deling af oplysninger med den udenlandske butik (eller med den udenlandske butiks lokale Klarna-enhed), at dine personoplysninger bliver overført til dette land uden for EU/EØS. Ellers ville det ikke være muligt at administrere dit køb. Klarna henholder til dit Europa-Kommissionens standardklausuler for at sikre beskyttelse af dine personoplysninger ved disse overførsler, men som anført ovenfor kan lande, hvor den udenlandske butik er beliggende, have love, som forhindrer effektiv beskyttelse via standardklausulerne. Selv hvis dette er tilfældet, bliver dine personoplysninger stadig overført til den udenlandske butik (eller den udenlandske butiks lokale Klarna-enhed), så længe overførslen af oplysninger er nødvendig for at administrerer dit særlige køb.

9. Så længe gemmer vi dine personoplysninger

Hvor længe Klarna gemmer dine personoplysninger afhænger af de formål, hvortil Klarna benytter personoplysningerne.

 • Personoplysninger anvendt til det aftalemæssige forhold mellem dig og Klarna opbevares generelt, så længe det aftalemæssige forhold varer og derefter i en maksimal periode på 10 år baseret på præskriptionslove.

 • Personoplysninger, som Klarna har en juridisk pligt til at opbevare, for eksempel i henhold til love om hvidvaskning af penge og regnskabslovgivningen, opbevares generelt i henholdsvis 5 år og 7 år.

 • Personoplysninger, der ikke bruges til formålene i dit aftalemæssige forhold med Klarna, eller hvis Klarna ikke har en juridisk pligt til at opbevare disse oplysninger, gemmes kun så længe som nødvendigt for at opfylde det respektive formål med vores databehandling (normalt tre måneder).(Der findes flere oplysninger i tabellen i afsnit 4).

I visse begrænsede tilfælde kan der være behov for at personoplysningerne gemmes i en længere periode på grund af love og kapitaldækning, som Klarna skal overholde.

De juridiske pligter anført ovenfor betyder, at Klarna ikke kan slette dine personoplysninger, selv hvis du anmoder os om at slette dem, som beskrevet i afsnit 2. Hvis vi ikke har en juridisk pligt til at gemme personoplysningerne, skal vi i stedet foretage en vurdering af, om vi kan anmode om personoplysningerne for at beskytte Klarna mod juridiske krav.

Bemærk, at selvom vi er juridisk forpligtede til at opbevare dine personoplysninger, betyder det ikke, at vi også må bruge disse data til andre formål. Klarna foretager en vurdering for hvert særskilt formål om, hvor længe vi må bruge dine personoplysninger. Du kan læse mere om dette i afsnit 4.

10. Sådan vi bruger cookies og andre typer af sporingsteknologi

For at give en skræddersyet og brugervenlig oplevelse, bruger Klarna cookies og lignende sporingsteknologier i vores mange grænseflader,som fx vores hjemmeside, Klarnas mobile app og ved kassen i en butik, der bruger Klarna. Du finde oplysninger om den sporingsteknologi, som Klarna benytter, samt hvordan du accepterer eller afviser sporingsteknologien, i hver grænseflade.

11. Opdateringer af denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger 

Vi arbejder løbende på at forbedre vores tjenester, så du får en behagelig brugeroplevelse. Det kan omfatte ændringer af eksisterende og fremtidige tjenester. Hvis forbedring kræver en meddelelse eller et samtykke, i overensstemmelse med gældende lov, vil du blive underrettet herom eller få mulighed for at give dit samtykke hertil. Det er også vigtigt, at du læser denne fortrolighedsmeddelelse, hver gang du bruger nogen af vores tjenester, da behandlingen af dine personoplysninger kan afvige fra din tidligere brug af den pågældende tjeneste.

12. Klarnas kontaktoplysninger

Klarna Bank AB (publ) er registreret i det svenske selskabsregister, med virksomhedsnummer 556737-0431, og dets vedtægtsmæssige kontor ligger på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

Klarna har en databeskyttelsesansvarlig og et team af databeskyttelsesspecialister. Vi har også et antal kundeserviceteams, der tager sig af spørgsmål og sager om databeskyttelse. Du kan kontakt dem alle på databeskyttelse@klarna.dk. Hvis du specifikt ønsker, at kontakte Klarnas databeskyttelsesansvarlige, skal du skrive det i emnelinjen.

Klarna Bank AB (publ) overholder de svenske databeskyttelseslove. Tjek  www.klarna.com/dk og læs mere om Klarna.

 

2. Behandling af personoplysninger
Som et led i det daglige arbejde hos Mindcamp behandler virksomheden en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden samt kunder og samarbejdspartnere. Mindcamp er derfor også meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om brugere af vores tjenester på hjemmesiden, vores kunder og samarbejdspartnere.

Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil som udgangspunkt være for at kunne besvare din henvendelse eller for at kunne opfylde den aftale om mentaltræning, som du eller den virksomhed, du er ansat i, har indgået med os. Grundlaget kan dog også i nogle tilfælde være interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen. Dette skyldes, at behandlingen af dine personoplysninger er af væsentlig betydning for, at vi kan overholde de forpligtelser, der påhviler os som virksomhed. Derudover behandler vi ligeledes personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse. Grundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være enten et samtykke eller for, at vi kan forfølge eller fastslå et retskrav.

2.1 Ved modtagelse af henvendelser
Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os på LinkedIn, vil vi - via LinkedIn - modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på LinkedIn er. Hvis du henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse personoplysninger, herunder dit navn, e-mail samt det, henvendelsen drejer sig om. Det samme gælder, hvis du benytter dig af vores chatfunktion på hjemmesiden. Vi henviser til de Ascends særskilte betingelser for brug af chatfunktionen.
Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores kunder. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, i vores system.

Vi opfordrer dig til, at du ikke sender os nogle følsomme eller fortrolige personoplysninger via Facebook, LinkedIn eller vores hjemmeside, f.eks. cpr. nr., kontooplysninger eller helbredsforhold.

2.2 Håndtering af oplysninger om deltagere ved arrangementer
Hvis Mindcamp er vært ved et arrangement, hvor det er nødvendigt med tilmelding, behandler vi kontaktoplysninger om deltagerne i arrangementet i form af deres navn, hvor de arbejder/titel samt e-mailadresse. Dette gør vi naturligvis for at kunne håndtere tilmeldingerne til arrangementet.

Hvis du deltager i et arrangement, skal du være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde tager situationsbilleder fra arrangementet og deler dem på vores hjemmeside og/eller sociale medier. Formålet hermed er at brande de arrangementer, vi afholder samt Mindcamp som helhed. Hvis du ikke ønsker at være med på eventuelle situationsbilleder, kan du blot oplyse os herom ved starten af et arrangement.

2.3 Håndtering af kundeoplysninger
Når du er kunde hos os, betyder det, at vi behandler en række personoplysninger om dig og de øvrige parter, der eventuelt er involveret i sagen.

Vi opretter altid vores kunder i vores kundesystem. Når vi registrerer dig i dette system, sker det altid med følgende oplysninger:

- Virksomhedsnavn og adresse
- Dit navn
- E-mailadresse
- Telefonnummer

Hvis du er erhvervsdrivende, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores system. Derudover vil vi notere, hvis virksomheden/kontaktpersonen har nogle bestemte interesser eller ønsker i forhold til vores ydelser.

Mindcamp indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere den aftale, vi har med dig, for at kunne fakturere ydelsen samt for at kunne sende dig relevant information med tilknytning til sagen.

2.4 Øvrige forhold
2.4.1 Tilmelding til nyhedsbreve
Når du tilmelder dig Mindcamps nyhedsbrev, giver du samtidig dit samtykke til, at Mindcamp må sende dig elektronisk post omkring pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer og markedsføring, også via sociale medier, internet og andre digitale kanaler.

Mindcamp må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som Mindcamp allerede har eller får fra anden side, også fra eksempelvis cookies fra Mindcamps hjemmeside.

Mindcamp lagrer dine data i et økonomistyringssystem, som stilles til rådighed af en af vores leverandører. Hvis du skriver dig på på vores hjemmeside, bliver dataen lagret på Wix servere i USA. Vi benytter InMobile som håndtere mobilnumre til vores SMS-forløb. Vi har indgået en databehandleraftaler med de eksterne leverandører, som behandler dataene på vores vegne.

Dine data vil blive opbevaret af Mindcamp, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende data om dig og dine aktiviteter.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Såfremt der kommer andre relevante fagområder, produkter eller måder at kommunikere på, må Mindcamp benytte samtykket til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

3. Opbevaringsperiode og sletteprocedurer
Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os som dataansvarlig i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

3.1 Hvis du retter henvendelse til os
Vi opbevarer altid din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet. Såfremt din henvendelse resulterer i, at vi opretter dig som kunde, vil du herefter blive betragtet som kunde hos os, og sletningen af dine personoplysninger følger derfor vores sædvanlige procedure for håndtering af sagsakter (se nedenfor).

3.2 Hvis du har tilmeldt dig et arrangement
Vi opbevarer som udgangspunkt tilmeldingslister i 12 måneder fra, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der deltager i arrangementet med henblik på at forbedre indholdet af arrangementet, hvis vi senere udbyder samme arrangement igen. Vi anvender derfor ikke deltagernes oplysninger til eksempelvis at invitere dem igen eller generel markedsføring.

3.3 Frameldelse af nyhedsbrev
Hvis du framelder dig vort nyhedsbrev, betyder det, at vi omgående ophører med at sende dig nyhedsbreve. Du vil blive gjort inaktiv på vores mailliste, og dine personoplysninger vil blive slettet senest inden for 30 kalenderdage.

3.4 Opbevaring af kundeoplysninger
Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 10 år fra, at dit kundeforhold hos os er afsluttet. I nogle enkelte sagstyper har vi en længere opbevaringsperiode, men i så fald vil du blive særskilt orienteret herom.

Vi opbevarer endvidere altid bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven (legitimationsoplysninger) i 5 år. Dette gør vi for at overholde henholdsvis bogføringsloven og hvidvaskloven.

4. Sikker behandling af personoplysninger
Mindcamp behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har Mindcamp ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer, Mindcamp har opstillet. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

5. Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver aldrig de oplysninger, vi har modtaget fra dig i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev eller et arrangement, til tredjemand, medmindre vi har fået samtykke hertil fra dig, eller vi har en retlig forpligtelse hertil.

Hvis du er kunde hos os, kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til andre aktører. Det kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til domstolene, offentlige myndigheder, bank, forsikring og/eller andre advokater, fagforeninger eller revisorer. Dette skyldes, at vi i mange tilfælde er forpligtede til at videregive dine personoplysninger, eller fordi det er nødvendigt for at kunne varetage dine interesser i sagen.
Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Det kan enten eksempelvis være på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning, eller fordi det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav.

6. Dine rettigheder
Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

6.1 Ret til indsigt i egne personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.

6.2 Ret til at få rettet urigtige personoplysninger
Såfremt Mindcamp behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

6.3 Ret til sletning
Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

6.4 Ret til at gøre indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

6.5 Dataportabilitet
Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.

6.6 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.

6.7 Klagevejledning til Datatilsynet
Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.