Log indKøb adgang nu

Trivsel på arbejdspladsen

Trivsel på arbejdspladsen er helt essentielt for et velfungerende arbejdsmiljø. Få gode redskaber til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen hos Mindcamp. Hvad indebærer trivsel på arbejdspladsen? God trivsel på arbejdspladsen udspringer ofte af...
2. november 2022
4 minutters læsetid
Trivsel
Indholdsfortegnelse

Trivsel på arbejdspladsen er helt essentielt for et velfungerende arbejdsmiljø. Få gode redskaber til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen hos Mindcamp.

Hvad indebærer trivsel på arbejdspladsen?

God trivsel på arbejdspladsen udspringer ofte af at medarbejderne føler, at der er balance mellem de udfordringer de møder, og de ressourcer de har til rådighed. Hvis man fx. oplever, at man ikke har den tidsmæssige ressource til, at håndtere de arbejdsudfordringer man møder. Så vil man typisk opleve, at ens trivsel på arbejdspladsen falder. Men udover balancen mellem krav og ressourcer, afhænger trivslen på arbejdspladsen også af, i hvilken grad medarbejderen ønsker og behov imødekommes. Hvis medarbejderen fx. har et behov for karrieremæssig udvikling, men dette ikke kan imødekommes, kan det påvirke trivslen negativt. På den måde afhænger trivsel på arbejdspladsen af mange forskellige faktorer, som også indebærer:

  • Ledelse
  • Arbejdets vilkår
  • Sociale relationer på arbejdspladsen
  • Medarbejderens egne evner & mentale tilstand

Ledelse står øverst her og i virkeligheden er det også ledelsens ansvar, at styrke og påvirke de 3 næste punkter i en positiv retning. Et stort ansvar som også påvirkes i meget høj grad af omstændigheder udenfor lederens kontrol.

Ledelse og trivsel på arbejdet

Når man som virksomhed ønsker at tage medarbejdernes mentale trivsel alvorligt, skal man først starte med sin egen trivsel. Vi ved i dag, at vores følelser og måde at være på smitter. Særligt når man har en ledende rolle, hvor man sætter retningen. Så sætter man i høj grad også stemningen i afdelingen, teamet og organisationen. Derfor er det vigtigt at få styr på lederens egen mentale trivsel.

HjerneROLIGE ledere smitter

Det første step for lederen er, at forstå hvordan deres tanker påvirker deres trivsel og væremåde i organisationen. Det kræver reflektion og arbejde med mentale adfærdsændringer, som lærer en at skrue ned for tanker om ting uden for ens kontrol og op for det mentale overskud. Når lederen lærer selv at have HjerneRO få organisationen en leder, der er i stand til at:

  • Være rolig, når andre stresser.
  • Tænke klart, når andre panikker.
  • Have overskud, når andre er udbrændte.

Når lederen er i stand til det, så vil man allerede se en positiv afsmitning på trivslen på arbejdspladsen.

HjerneROLIG ledelse giver trivsel

Når man har en rolig leder med overskud, er det tid til at påvirke kulturen i organisationen til at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er her HjerneROLIG ledelse kommer ind i billedet. Det istandsætter lederen til at udvikle en kultur med psykologisk tryghed, der giver medarbejderne rum til at prøve ting af uden at frygte for konsekvenserne ved at fejle. Det er et afgørende element, hvis man ønsker at komme i mål med trivsel på arbejdspladsen. Og det starter altid hos ledelsen, når man ønsker at udvikle den psykologiske tryghed, der giver medarbejderne ro og overskud.

Minimér stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen

Når man som virksomhedsledelse har styr på ens egen trivsel og rammerne for at udøve HjerneROLIG ledelse, er det vigtigt at styrke den psykiske trivsel på arbejdspladsen hos den enkelte medarbejder. Alt for mange medarbejdere overvældes nemlig af de krav og udfordringer de møder. Ikke fordi de ikke har evnerne, men fordi de mentalt puster udfordringer op til nogle umuligheder, de ikke kan lykkes med. Det stresser og presser den enkelte, fordi der ikke er forskel på, om det er tankerne eller omstændighederne, der stresser os. Begge dele opleves lige virkeligt. Derfor påvirker medarbejdernes tanker og bekymringer helt naturligt den mentale trivsel på arbejdspladsen negativt. Det ses samtidig ofte, at mange virksomheder lykkes med at reducere arbejdspresset, men at trivslen ikke stiger af den grund. Det er, fordi de ansattes bekymringer ikke er reduceret. Derfor er det væsentlig, at man lærer medarbejderne at bruge mindre tid på at fokusere på de ting, der er uden for deres kontrol. Det giver mentalt overskud og dermed psykisk trivsel på arbejdspladsen.

Lad Mindcamp hjælpe jer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

I Mindcamp arbejder vi både med at skabe HjerneRO på ledelsesniveau og medarbejderniveau. Kombinationen hvor der skabes psykologisk tryghed fra ledelsesniveau ned i organisation, samtidig med at ledere og medarbejdere får håndgribelige værktøjer og vaner, der sikrer den individuelle trivsel. Det er denne fælles indsats, der skaber en generel forøget trivsel på arbejdspladsen. Det er en moderne tilgang, hvor der skabes et fælles ansvar og den enkelte ses som ressourcefuld og stærk fremfor sårbar. et styrker den enkelte til at bruge sine styrker i arbejdet uden, at frygte det pres og de udfordringer I møder i hverdagen. I kan læse mere om et HjerneROLIGT samarbejde her, eller se en smagsprøve på vores digitale HjerneRO forløb herunder.