Handelsbetingelser

Produktinformation:

Produktet indbefatter adgang til et 4 ugers online videoforløb. Varens særlige egenskaber oplyses yderligere på Mindcamp.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås ved at kontakte Mindcamp såfremt kunden ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ændres løbende. Såfremt Mindcamp accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Betaling:

Betalingen finder sted inden forløbets opstart.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Mindcamp fraskriver sig ansvaret for tekniske fejl.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for Mindcamp.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Mindcamp.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 4 uger efter levering, såfremt det meddeles til Mindcamp på martin@mindcamp.dk. Herefter refunderer køber det modtagne beløb.

Kontaktoplysninger

Mindcamp ApS, CVR nr: 40976159

Mindcamp.dk

Martin@mindcamp.dk

 

Forbehold for ændringer:

Mindcamp forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.